Tin nổi bật
ACOUSTIC LIVESHOW

ACOUSTIC LIVESHOW - BLUE LOUNGE & BAR

Tin khuyến mãi

Khuyến mại đặc biệt: CHÀO HẠ 2019

 

Chương trình chỉ áp dụng cho thị trường khách Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/06/2019 đến hết ngày 30/09/2019;

Áp dụng từ ngày 01 tháng 05 năm 2015  đến 31 Tháng 12 năm 2015 - áp dụng từ ngày 01 tháng 05 năm 2015  đến 31 Tháng 12 năm 2015